ODTÜ Öğretim Elemanlarının Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Yer Alması Sürecinde Doldurulması gereken Evraklar ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

              Ziraat Bankasi ODTU Subesi
              Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
              TR49 0001 0015 3708 9738 8950 02

       (Aciklama kismina sadece Teknokent yazilmasi gerekmektedir.)

  

ODTÜ Öğretim Elemanlarının Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Şirket Kurabilmelerine İlişkin Uygulama Esasları:

 

  • Öğretim Elemanı öncelikle Teknokent ile iletişime geçerek firma kurma/firmada görev alma talebini iletir. 
  • Bu talebi uygun bulunan öğretim elemanının firma kurması ile ilgili olumlu görüş (yönetim kurulu çıktısı, ekran görüntüsü,Teknokent tarafından alınacak herhangi başka bir uygunduru gösteren belge ya da onlar tarafından bizim bilgilendiriliyor olmamız) tarafımıza doldurulması gereken Orta Doğu Teknik Üniversitesi  Öğretim Elemanlarının Teknoloji Geliştirme Bölgesi Bünyesindeki Şirketlerde Görevlendirilme Başvuru ve Değerlendirme Formu ile birlikte tarafımıza gönderilir.
  • Forma  bölüm ve  dekanlık/enstitü tarafından öğretim elemanının görev alması/şirket kurmasını uygun bulan kapak yazıları da eklenmelidir.
  • Tüm evrakların ıslak imzalı olarak Koordinatörlüğümüze iletilmesi gerekmektedir.
  • Gönderilen bu evraklar yönetim kuruluna girmektedir.
  • Şirket ortağı ünvanı kararı bir defaya mahsus alınmakta, diğer ünvanlar her yıl yenilenmektedir. Bu nedenle evrakların karar bitim tarihinden en az 2 hafta önce gönderilmesi gerekmektedir.