Son Güncelleme:
25/04/2023 - 15:56

ODTÜ'de araştırma ile ilgilenen birimlerin organizasyon şeması aşağıdaki gibidir:

ARAŞTIRMALAR KOORDİNATÖRLÜĞÜ (AK): Üniversitemizin araştırma stratejilerinin belirlenmesini ve yürütülmesini ve Üniversitemizdeki araştırma faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlar.

PROJE DESTEK OFİSİ (PDO): Üniversite genelinde, başta AB Çerçeve Programları (H2020, 7.ÇP vb.) ve TÜBİTAK projeleri olmak üzere, bütün ulusal ile uluslararası dış destekli araştırma-geliştirme kaynaklarına erişim ve yönetim sürecine destek olur.

MERKEZLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ: Bu birimde uygulama ve araştırma merkezlerinin kurulması ve koordinasyonu sağlanmaktadır.

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ (BAP): Üniversitemizde yürütülen tüm araştırma-geliştirme projelerinin bütçe ve personel işlemlerinin yürütüldüğü birimdir. Ayrıca, üniversitemiz araştırma bütçesinden desteklenen BAP projeleri ile ilgili faaliyetlerin koordinasyonunu da bu birim yerine getirmektedir.

TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO): Görev kapsamı üniversite-sanayi işbirliği, akademik buluşların tescillenmesi, ticarileştirilmesi ve FSMH konularında sözleşme yönetimi desteği verilmesidir. Üniversitemizde üretilen akademik bilginin ticari değere dönüşmesi için patent alınmasından, şirket kurulmasına kadar hem finansal hem de yönetimsel tüm süreçlerin organize edildiği birimdir.

TEKNOKENT PROJE YÖNETİM VE DANIŞMANLIK OFİSİ (TPYDO): ODTÜ Teknokent bünyesinde olup üniversitemiz araştırmacılarının, başta AB Çerçeve Programları olmak üzere, tüm uluslararası dış destekli araştırma-geliştirme projelerinden bilimsel çalışmalarına odaklanarak faydalanabilmeleri amacıyla gerekli desteği ve danışmanlık hizmetlerini sağlayan birimdir.

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ (DÖSİM): Üniversite araştırmacılarının DSİM kapsamında yürüttüğü faaliyetlerin (projeler, danışmanlık, eğitim ve deney hizmetleri) yürütüldüğü birimdir. DSİM bünyesinde yürütülen proje ve faaliyetlerin araştırma-geliştirme, tasarım ve yenilik içeriğini değerlendirmek için kullanılan kriterler ve bu kriterler ışığında proje başvuruları DSİM Komisyonunca değerlendirilir.

ARAŞTIRMA POLİTİKALARI KOMİSYONU: Üniversitenin araştırma stratejilerinin ve politikalarının belirlenmesi, ulusal ve uluslararası gelişmeler ışığında revize edilmesine yönelik öneriler sunulması ve üniversite araştırma faaliyetlerinin kalitesinin ve etkinliğinin izlenmesi süreçlerine danışmanlık veren bir yapıdır.