• Yatırım Programı (Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı  destekli) projelerinin başvuru, takip ve koordinasyonunu,
  • Üniversite Sanayi İşbirliği kapsamında SAYP (Savunma Sanayi için Araştırmacı Yetiştirme Programı) ve AYP/ MİGEP (Merkezler için İşbirliği Geliştirme Programı) programlarının yürütülmesini,
  • Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) kapsamındaki Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kurulan LABS (Laboratuvar ve Araştırma Altyapıları Portalı) portalının takip ve koordinasyonunu,
  • Rektörlüğe bağlı Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin kurulmasını, faaliyetlerinin koordinasyonunu ve 6550 sayılı Kanun kapsamındaki süreçlerinin takibini gerçekleştirir.

Son Güncelleme:
01/08/2022 - 14:01