• Rektörlüğe bağlı Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin kurulmasını, faaliyetlerinin koordinasyonunu ve 6550 sayılı Kanun kapsamındaki süreçlerinin takibi,
  • Yatırım Programı (Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı destekli) projelerinin başvuru, takip ve koordinasyonu,
  • Üniversite Sanayi İşbirliği kapsamında SAYP (Savunma Sanayi için Araştırmacı Yetiştirme Programı) programının yürütülmesi,
  • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kurulan LABS (Laboratuvar ve Araştırma Altyapıları Portalı) portalının takip ve koordinasyonu.

     

      Saadet Beygu: 7133, sbeygu.metu.edu.tr


Son Güncelleme:
23/01/2023 - 14:40