ODTÜ Araştırmalar Koordinatörlüğü;

  • 1994 yılında,
  • Üniversitenin araştırma potansiyelini tanıtmak,
  • Konularında uzman olan akademik personel ve birimlerin, araştırma merkez ve laboratuvarlarının sanayi ile ilişkilerini güçlendirmek,
  • Üniversitede yürütülen ulusal ve uluslararası destekli araştırmaları koordine etmek için kurulmuştur.