DOSAP-A 2023 yılı için ilk talepler 30.06.2023 tarihine kadar alınacaktır. Yönerge ve Süreç Dökümanları doğrultusunda DOSAP-A programı için başvuruların hem EBYS üzerinden hem de fiziksel olarak 30.06.2023 saat 17.00'ye kadar Araştırmalar Koordinatörlüğü'ne iletilmesi gerekmektedir.


Son Güncelleme:
25/04/2023 - 16:14