ARAŞTIRMALAR KOORDİNATÖRLÜĞÜ


Programın Uygulanacağı Alanla ilgili Araştırma Merkezleri

Kalkınma Bakanlığı desteğiyle kurulan ve Üniversitemizin altyapının önemli bir bölümünü oluşturan MİGEP kapsamında olan merkezlere ilişkin kısa bilgiler aşağıda verilmektedir. 1. BİLTİR Merkezi

ODTÜ-BİLTİR Merkezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin Disiplinlerarası Araştırma ve Uygulama Merkezlerinden biridir. Çok disiplinli bilimsel ve teknolojik araştırma yapmak ve endüstriyel teknolojileri geliştirici özgün bilimsel araştırma ortamı oluşturarak yaratıcılığı özendirmek temel amacıyla Kalkınma Bakanlığı desteğiyle 1992 yılında kurulan Merkez, ODTÜ'nün çeşitli fakülte ve bölümlerinden çok sayıda öğretim üyesinin katılımıyla oluşturulan merkez birimleri anlayışıyla 1999 yılında yeniden yapılanmıştır. Merkezde 10 Merkez Birimi (Endütriyel Tasarım-Üretim Birimi, Otomasyon-Robotik-Elektrik-Elektronik Birimi, Sayısal Modelleme Birimi, Ürün Kullanımı Test Birimi, Savunma Sistemleri Birimi, İnsansız Kara Araçları Birimi, İnsansız Deniz Araçları Birimi, Metal Şekillendirme Birimi, Otomotiv Endüstriyel Tasarım Birimi, Taşıt Güvenliği Birimi) yer almaktadır. MİGEP kapsamında özellikle “otomotiv” sektörüne yönelik ola çalışmalar BİLTİR’in ilgili birimlerinde yürütülecektir.  Detaylı bilgi için tıklayınız..


2. ODTÜ - TSK Modelleme ve Simülasyon Merkezi (MODSİM)

TSK'nin görevlerini daha etkin, verimli ve ekonomik bir şekilde yerine getirebilmesine destek sağlamak maksadıyla, ulusal MODSİM sistemlerinin 21. yüzyıl MODSİM teknolojilerine ve standartlarına uygun olarak tek bir sistem bütünlüğü içerisinde geliştirilmesine destek vermek amacıyla, Genelkurmay Başkanlığı, Savunma Sanayii Müsteşarlığı ve ODTÜ arasında 19 Kasım 1998'de imzalanan protokol ile MODSİM-LAB olarak kurulmuştur. Merkez, yalnızca savunma sektörüne yönelik çalışmaları değil, modelleme ve simülasyon  ile ilgili tüm alanları (enerji, finans vb.) kapsamaktadır. Detaylı bilgi için tıklayınız..

 

3. Mikroelektromekanik Sistemler Araştırma ve Uygulama Merkezi (ODTÜ-MEMS):

Merkez,  Mikroelektromekanik Sistemler (MEMS) alanında araştırma, uygulama ve geliştirme çalışmaları yürütmek, bu alanda Türkiye’nin rekabet gücünü arttırmaya çalışmak, MEMS’in toplumun farklı kesimlerine tanıtılmasını sağlamak, özellikle endüstriyel şirketlerin MEMS alanında gelişimleri konusunda üniversite-sanayi işbirliğini arttırmak, ulusal ve uluslar arası projelere katılarak MEMS altyapısını güçlendirmek, Türkiye’de MEMS alanında çalışan genç beyinler için cazibe ortamı yaratarak beyin göçünü azaltmak, yurtdışında bu alanda çalışanların ülkeye geri dönüşü için imkân yaratmak amaçlarıyla 2008 yılında kurulmuştur. Detaylı bilgi için tıklayınız..

 

 4. Güneş Enerjisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (GÜNAM)

GÜNAM, Kalkınma Bakanlığı tarafından sağlanan destekle 2009 yılı başında kurulmuştur. GÜNAM’ın ana amacı, güneş enerjisi teknolojilerinin geliştirmek, bu alanda dünya ile yarışan ürünler geliştirmek ve elde ettiği sonuçları sanayi kuruluşları ile paylaşarak ülke kalkınmasına katkı sağlamaktır. Halihazırda, mevcut fotovoltaik teknolojilerin yerli olarak geliştirilmesi, verimliliğin artırılması, üretim tekniklerinin sanayiye uygulanabilir şekilde geliştirilmesi alanlarında malzeme sanayi, kristal üretim sanayi, cam sanayi ve güneş paneli üretim sanayi gibi pek çok sektörle etkileşim içerisinde başta kaplama sanayi, cam sanayi, panel üretim sektörlerine Ar-Ge hizmetleri verilmektedir. Detaylı bilgi için tıklayınız..

 

5. Rüzgar Enerjisi Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezinin (RÜZGEM)

RÜZGEM’in amacı, Türkiye’nin rüzgar enerjisi konusunda ortaya koyduğu ulusal hedeflere ulaşabilmesi, bu hedeflere ulaşırken teknolojik dışa bağımlılığı en aza indirgeyebilmesi ve hatta geliştirilecek özgün teknolojilerle dünya rüzgar enerjisi pazarında pay ve söz sahibi olabilmesi hedeflerini desteklemeye yönelik Ar-Ge faaliyetlerinde bulunmak, rüzgar enerjisi endüstrisine tasarım, analiz, test ve teknoloji desteği vermek, çalıştaylar ve eğitim seminerleri düzenlemek ve ulusal ve uluslararası işbirlikleri koordinasyonu yapmaktır. 2010 yılında Kalkınma Bakanlığı desteğiyle resmi olarak kurulan RÜZGEM’in altyapısı henüz kurulma aşamasındadır. Detaylı bilgi için tıklayınız..

  

6.Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği Araştırma ve Uygulama Merkezi (BIOMATEN)

BIOMATEN Merkezinin ana hedefi, sentetik ya da biyolojik polimerik ve seramik Biyomalzemeler ve Doku Mühendisliği konusunda araştırma yapmak, eğitim vermek, endüstri ve ilgili resmi kuruluşlara referans noktası olmak, medikal sektörün ürün üretmesine yardımcı olmak ve medikal malzeme sektörünün cihaz ve ürünlerinin karakterizasyonunu yapmaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız..