ARAŞTIRMALAR KOORDİNATÖRLÜĞÜ


Araştırmacı Yetiştirme Programı (MİGEP)


Kalkınma Bakanlığı’nın 2012 proje çağrısında yer alan Araştırmacı Yetiştirme Programları kapsamında geliştirilen Merkezler için İşbirliği Geliştirme Programı’nın (MİGEP) amacı; üniversite ve özel sektörün birlikte   belirleyeceği alanlardaki araştırma-geliştirme faaliyetlerinin, Üniversitemizde kurulu bulunan tematik ileri araştırma merkezlerinin fiziksel altyapısı kullanılarak yürütülmesinin sağlanması ve merkezler-özel sektör arasındaki işbirliğinin, vakitlerinin bir bölümünü Üniversitemiz merkezlerinde, bir bölümünü ise sanayide geçirecek lisansüstü öğrenciler/araştırmacılar aracılığıyla güçlendirilmesidir. MİGEP’in temel hedefi, Merkezlerin altyapısının etkin bir şekilde kullanılarak, lisansüstü öğrenci sayısının ve sanayi-üniversite ortaklığıyla belirlenmiş öncelikli alanlarda yapılacak tez çalışmalarının sayısının artırılmasıdır. Bu kapsamda, özel sektör-üniversite ortaklığında projeler oluşturulması, yürütülmesi, uzun-vadeli araştırma ortaklıklarının oluşturulması ve özel sektörün üniversitenin belirli konularda yetiştireceği işgücüne yatırım yapması hedeflenmektedir.


ODTÜ’de Rektörlüğe bağlı olarak faaliyet göstermekte olan Araştırma ve Uygulama Merkezleri’nin ODTÜ’nün yıllık araştırma gelirlerine katkısı %30’un üzerindedir. Üniversitenin döner sermaye gelirlerinin %15’inden fazlası ise deney ve danışmanlık hizmeti olarak merkezler tarafından sağlanmaktadır. Merkezler sanayi için irtibat noktası olmakta ve üniversitenin ulusal ve uluslararası tanınırlığına önemli katkılarda bulunmaktadır. Ancak, Merkezlerin sanayiye beklenen katkıları yapması, özel sektör ile kurulan işbirliğinin kurumsal hale getirilmesi ve işbirliğinin her merkez ve ilgili sektör için belirlenmiş bir “İşbirliği Stratejik Programı” kapsamında yürütülmesi ile mümkündür. İşbirliği ortamını geliştirme hedefine doğrudan katkı sağlayacak olan MİGEP, bu yönde önemli bir girişim/program olarak görülmektedir.


MİGEP kapsamındaki belirlenmiş öncelikli sektörler

  •  Elektrik-Elektronik ve Bilişim
  •  Enerji
  •  Biyomedikal
  •  Otomotiv

olacaktır.


Savunma ve Uzay alanında yürütülmekte olan Sanayi için Araştırmacı Yetiştirme Programı (SAYP) kapsamına girebilecek olan tezler MİGEP kapsamına alınmayacaktır.

 

Merkezler Toplantısı Sunumu

 

Merkezler Hakkında Genel Bilgiler

Merkezler Tanıtım Kitabı

Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (AFET)

Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği Mükemmeliyet Merkezi (BIOMATEN)

Güneş Enerjisi Araştırma ve Uygulama Merkezi (GÜNAM)

Karadeniz ve Orta Asya Ülkeleri Araştırma Merkezi (KORA)

Kaynak Teknolojisi ve Tahribatsız Muayene Araştırma/Uygulama Merkezi (KAYNAK)

Merkezi Laboratuvar (MERLAB)

ODTÜ Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi (ODTÜ-TEKPOL)

ODTÜ Görüntü Analizi Uygulama ve Araştırma Merkezi (OGAM)

ODTÜ MikroElektroMekanik Sistemler Araştırma ve Uygulama Merkezi (ODTÜ-MEMS)

ODTÜ-TSK Modelleme ve Simülasyon Araştırma ve Uygulama Merkezi (ODTÜ-TSK MODSİMMER)

ODTÜ-BİLTİR Merkezi (ODTÜ-BİLTİR)

Petrol Araştırma Merkezi (PAL)

Rüzgar Enerjisi Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi (RÜZGEM)

Tarihsel Çevre Değerlerini Araştırma Merkezi (TAÇDAM)

Yapılı Çevre ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi (YTM-MATPUM)