ARAŞTIRMALAR KOORDİNATÖRLÜĞÜ


Başvuru

Başvuru yapmak için, aşağıdaki başvuru formu doldurularak, tez danışmanı ve tez öğrencisi imzaladıktan sonra, formun e-posta (research@metu.edu.trile veya basılı olarak Araştırmalar Koordinatörlüğü'ne (Rektörlük Binasi 6.Kat) iletilmesi gerekmektedir. Başvuru süreci aşağıdaki grafikte belirtilmiştir.  

  Başvuru Formu

  MİGEP Yıllık Harcama Planı Formu 

  Başvuru Süreci