ARAŞTIRMALAR KOORDİNATÖRLÜĞÜ


ARAŞTIRMACI YETİŞTİRME PROGRAMLARI UYGULAMA KRİTERLERİ

1.Program, üniversite bünyesindeki tematik ileri araştırma merkezinin faaliyet alanında açılmış lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programları çerçevesinde yürütülür. Yüksek lisans ve doktora programlarının ikisinin de açılmış olması ya da sadece doktora programının açılmış olması gerekir.

2.Programın uygulanabilmesi için Araştırmacı Yetiştirme Programında en az 10 öğrencinin bulunması gerekmektedir.

3.Programa kabul edilecek öğrencilerin yine araştırma merkezi ve lisansüstü program alanıyla ilgili firmalarda istihdam edilmiş olması veya bu öğrencilere özel sektörce burs sağlanması gerekir. (Yıllık Programın Uygulanması, İzlenmesi, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Bakanlığımıza gönderilen proje gelişme raporlarında öğrencilerin ilgili firmalar tarafından istihdam edilmesine ya da öğrencilere burs sağlanmasına yönelik bilgi ve belgeler yer alır.) 

4.Burs ödemelerine ilişkin belgeler gelişme raporlarında üniversite tarafından belgelenir. 

5.İlgili özel sektörle yapılan anlaşma, sözleşme, protokolün proje ekinde yer alması gerekir.

6.Yatırım Programında yer alan proje bütçesinden öğrenciye burs ya da maaş adı altında ödeme yapılamaz.

7.Yatırım programında yer alan ödenek üniversite tarafından öğrencilerin gerçekleştireceği projeler kapsamında ihtiyaç duyulan sarf malzemelerinin tedariki, çalıştay/konferans düzenleme ile öğrenci ve danışmanlarının yurtiçi/yurtdışı konferanslara katılımı için kullanılır.

8.Yatırım programında yer alan proje ödeneği çerçevesinde;

•Bir öğrenci yılda en fazla bir kez olmak üzere eğitim hayatı boyunca en fazla 4 kez yurtdışı konferanslara katılabilir. 

•Öğrenci başına tahsis edilen yıllık ödeneğin en fazla yüzde 50’si sarf malzemesi için harcanır. 

•Program dahilindeki her lisansüstü program kapsamında yılda en fazla 1 çalıştay/konferans düzenlenebilir.

9.Program kapsamında her bir öğrenci için yıllık azami 10.000 TL tahsis edilir.

Yatırım programında Araştırmacı Yetiştirme Programları kapsamında yer alan ödenek personel çalıştırmak amacıyla kullanılamaz.

10.Programdan faydalanacak öğrencilerin 2010-2011 öğretim yılında yüksek lisans ya da doktora programına başlamış olmaları gerekir. Daha önceki yıllarda yüksek lisans ya da doktora programında başlayan öğrenciler programdan faydalanamaz.